0item(s)

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

Product was successfully added to your shopping cart.

Termeni și condiții

NEXTCAB este o Societate Comercială organizată în conformitate cu legislația locală precum și cu legislația Uniunii Europene și care activează pe piața de retail oferind produse premium.

Scopul magazinelor NEXTCAB este acela de a vă oferi o experiență de shopping conforma cu standardele dumneavoastră, în orașele din România, având acces la produse exclusiv livrate în România dar și la produse internationale.

Site - Domeniul miculelectrician.ro și subdomeniile acestora.

Conținut are următoarea definiție reprezentând:
• toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
• Conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților sai de către NEXTCAB prin mijloace electronice și / sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al NEXTCAB Utilizatorului sau Clientului, conform informațiilor de Contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informații legate de produsele, serviciile și / sau tarifele practicate de NEXTCAB într-o anumită perioadă;
• informații legate de produsele, serviciile și / sau tarifele practicate de către un terț cu care NEXTCAB are încheiate Contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la NEXTCAB, sau alte date privilegiate ale acesteia.

Campanie - acțiunea de a expune în scop comercial, exclusiv în mod electronic și doar prin intermediul Siteului, un număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către NEXTCAB.

Serviciu - Serviciul de comerț electronic desfășurat exclusiv pe secțiunile public disponibile ale Siteului, prin acordarea posibilității Clienților de a Contracta produse și / sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (i.e. telefonic);

Membru - Persoană fizică / juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către NEXTCAB (electronic, telefonic etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între NEXTCAB și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont;

Cont – ansamblu de informații solicitate de NEXTCAB care permit unui singur Membru accesul la secțiuni restricționate ale Siteului prin care se face accesul la Serviciu;

Client - Persoană fizică / juridică care are calitatea de Membru NEXTCAB, și care a plasat cel puțin o comandă pe Site;

Document - prezentele Termeni și Condiții;

Contract la Distantă - conform legii, reprezintă orice Contract încheiat între NEXTCAB și Client fără prezență fizică simultană a celor două părți, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat Contractul, și care este supus unor cerințe de informare ale Clientului de către NEXTCAB, înainte de producerea efectelor Contractului încheiat;

Confirmarea Comenzii – reprezintă un e-mail automat primit de către Clientul care a plasat o comandă pe Site, și care conține detaliile comenzii plasate cu privire la caracteristicile produsului(lor) comandat(e) și a prețului achitat de către Client în funcție de modalitatea de plata aleasă de acesta. Confirmarea Comenzii reprezintă din punct de vedere legal, momentul încheierii Contractului între NEXTCAB și Client și respectiv acceptarea comenzii de către NEXTCAB;

Newsletter / Alertă - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS), asupra produselor, serviciilor și / sau promoțiilor desfășurate de către NEXTCAB într-o anumită perioadă;

Tranzacție - încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / prestarea unui Serviciu de către NEXTCAB Clientului, inclusiv prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către NEXTCAB, indiferent de modalitatea de livrare aleasă;

Utilizator - Persoană fizică/ juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) care nu are un Cont creat și nu a plasat nicio COMANDĂ pe Site.

2.1. Prezentul Document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Siteului / Conținutului / Serviciului de către Utilizator, Membru sau Client, în cazul în care acesta din urmă nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între NEXTCAB și acesta

2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului / Serviciului, implică aderarea Membrului sau Clientului la prezentele termeni și condiții în afara de cazul în care Conținutul respectiv are condiții de folosire distinct formulate.

2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Siteului public disponibil www.miculelectrician.ro.

2.4. Prin folosirea Siteului / Conținutului / Serviciului, Utilizatorul, Membrul sau Clientul este responsabil pentru consecințele care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, Utilizatorul, MembrulMembrul sau Clientul răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice altă natură produse Siteului, Continutului, Serviciului, NEXTCAB sau oricărui terț cu care NEXTCAB are încheiate un Contract valabil, în conformitate cu legislația în vigoare.

2.5. În cazul în care Utilizatorul, Membrul sau Clientul nu este de acord și / sau nu acceptă și / sau își revocă acceptul manifestat pentru prezentul Document:
• 2.5.1. Acesta renunță la: accesul la Site / Conținut / Serviciu, alte servicii sau produse oferite de NEXTCAB prin intermediul Siteului, primirea newslettere-lor/ alertelor și / sau comunicărilor din partea NEXTCAB de orice natură (poșta electronică, apel telefonic, SMS etc);
• 2.5.2. NEXTCAB va limita accesul la toate informațiile care fac referire la Membru sau Client din baza sa de date fără a continua prelucrarea acestora și fără nicio obligatțe ulterioară a vreunei părți față de cealaltă. NEXTCAB va reține datele cu caracter personal ale Membrului sau Clientului în baza sa de date în scopul accesarii viitoare a acestora la solicitarea Membrului sau Clientului. Datele cu caracter personal ale Membrului sau Clientului vor fi șterse în urma unei solicitari exprese trimise de acesta în scris prin folosirea informațiilor de contact existente pe Site.

2.6. Membrul / Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și / sau de a accepta Documentul, în forma disponibilă în acel moment

2.7. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 2.5, Membrul / Clientul poate contacta NEXTCAB, sau poate să folosească legăturile din Conținutul accesat pe Siteul NEXTCAB destinate acestui scop.

2.8. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea comenzilor plasate, înainte de livrarea de către NEXTCAB a produselor comandate, și își revocă acordul exprimat cu privire la termenii și condițiile prezentului Document în cursul derulării unei Comenzi, Clientul va indica motivele revocării acordului sau, urmând a stabili împreuna cu NEXTCAB modalitatea optimă de soluționare a respectivei situații. Dacă în urma revocării acordului, Clientul solicită în mod expres și neechivoc anularea comenzilor aflate în derulare, NEXTCAB le va anula comenzile, urmând a restitui Clientului sumele achitate în termenul prevăzut de lege.

2.9. Acest Site este adresat numai Membrilor persoane fizice care au cel puțin 18 ani, respectiv persoanelor juridice care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către NEXTCAB, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu domiciliul în România sau care indică în mod expres către NEXTCAB o adresă de livrare de pe teritoriul României a produselor comandate. Devenind Membru, NEXTCAB va considera că persoana întrunește condițiile sus menționate.

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și / sau Conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a NEXTCAB sau administratorului acestuia, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și / sau publicare).

3.2. Utilizatorului, Membrului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și / sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt Context decât cel original intenționat de NEXTCAB, includerea oricărui Continut în afara Siteului NEXTCAB, îndepărtarea însemnelor care reprezintă dreptul de autor al NEXTCAB asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, în lipsa acordului exprimat în mod expres de către NEXTCAB sau administratorului acestuia.

3.3. Orice Conținut la care Utilizatorul, Membrul sau Clientul are sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor prezentului Document, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între NEXTCAB și acesta care poate deroga în tot sau în parte de la prevederile prezentului Document.

3.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și / sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, precum și in relaițe cu NEXTCAB, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului și cu legislația în materie și numai cu acordul scris prealabil al NEXTCAB.

3.5. În cazul în care NEXTCAB conferă Utilizatorului, Membrului / Clientului sau altui terț interesat, dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit Conținut, la care acestia au sau pot obține acces în urma acestui acord, dreptul de utilizare se extinde numai asupra acelui sau acelor Conținuturi și sau secțiuni definite în acord, pe perioada existenței acestuia sau acestor Conținuturi sau secțiuni pe Site sau a perioadei definite în acord și în limitele acordului, în cazul în care acestea exista.
Existența unui acord de utilizare încheiat în mod expres de către NEXTCAB cu un terț, un Utilizator, Membru sau Client, nu reprezintă un angajament Contractual din partea NEXTCAB pentru respectivul terț, Membru / Client care obține acces la Conținut sau la anumite secțiuni ale Siteului, în sensul în care iSYLE Retail are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment Conținutul Siteului sau a secțiunilor acestuia, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun Conținut transmis către Utilizator, Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și / sau vizualizare nu constituie o obligație Contractuală din partea NEXTCAB și / sau al unui angajat al NEXTCAB care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care transferul există, față de respectivul Conținut.

3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului Siteului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există. Încălcarea prezenței secțiuni, conferă dreptul NEXTCAB de a întreprinde măsurile legale care se impun împotriva utilizării nepermise a Conținutului websiteului, în vederea reparării potențialelor prejudicii materiale și de imagine aduse companiei NEXTCAB.

3.8. Postarea de către dvs. pe Site, nu constituie o derogare a NEXTCAB de la orice drept asupra sau în legătura cu Siteul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul Document, nu dobândiți nici un drept, titlu sau interes asupra sau în legătura cu Siteul.

3.9. Toate programele software utilizate în acest Site, Conținutul și elaborarea acestuia precum și softul în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, republicarea, transmiterea, afișarea sau executarea Conținutului acestui Site nu sunt permise fără obținerea consimțământului prealalbil scris al NEXTCAB și / sau al administratorului acestuia.

3.10. Cu excepția unor prevederi contrare, Siteul, inclusiv tot Conținutul acestuia cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de Site și respectiv de Conținut, sunt protejate de normele privind drepturile de autor și de alte legi în materia proprietății intelectuale în vigoare și reprezintă proprietatea NEXTCAB și a administratorului de drept al acestuia.

3.11. Conținutul poate fi modificat oricând de către NEXTCAB, imaginile, design-ul, textul, grafica, logourile, clipurile audio precum și alte aspecte legate de Site și respectiv de Conținut având caracter de sugestie de prezentare.

4.1. NEXTCAB publică pe Site datele de identificare și contact actualizate, spre informarea Utilizatorilor, Clienților sau Membrilor.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al Serviciului prezent pe Site, Utilizatorul, Membrul sau Clientul permite NEXTCAB să îl contacteze prin orice mijloc disponibil și mutual agreat, exclusiv în scopul comercial declarat și în vederea realizării acestui scop, inclusiv prin accesarea mijloacelor electronice, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS).

4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea NEXTCAB de a contacta Utilizatorul, Membrul sau Clientul, cu o posibilitate care poate fi accesata de NEXTCAB.

4.4. Accesarea Siteului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate NEXTCAB se realizează în mod electronic, telefonic, sau prin orice alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului, Membrului sau Clientului. Astfel, NEXTCAB, va obține acordul prealabil al Membrului sau Clientului, pentru primirea informațiilor și sau a notificărilor din partea NEXTCAB în modalitate electronică și / sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, SMS sau prin anunțuri pe Site.

4.5. NEXTCAB își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natura, care nu au legătura cu produsele/ serviciile prezente pe Site sau cu un Contract încheiat cu un Membru sau Client, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS etc).

5.1. În momentul în care vă veți crea un Cont pe Site sau veți accesa serviciile sau produsele NEXTCAB, vă vom solicita exprimarea acordului prealabil cu privire la primirea de newslettere și / sau alerte din partea NEXTCAB, transmise prin poșta electronică (e-mail, SMS) și / sau apel telefonic. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client sau Membru, poate fi modificată în orice moment, cu respectarea prevederilor art. 5.3.

5.2. Datele preluate de la un Membru sau Client, în scopul expedierii newslettere-lor și / sau alertelor, pot fi folosite de către NEXTCAB în limitele Politicii de confidențialitate și a acordului prealabil exprimat de către Membru sau Client.

5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și / sau alertelor de către dumneavoastră se poate exprima în orice moment prin:
• 5.3.1. folosirea legăturii special destinate din cadrul Conținutului oricăror newslettere și / sau alerte primite sau apelând numărul de telefon +40757026013;
• 5.3.2. folosirea opțiunilor disponibile în Contul de Client, pentru modificarea acceptului sau primirii de newslettere și / sau alerte;
• 5.3.3. Contactarea NEXTCAB, utilizând instrumentele disponibile pe Site la secțiunea “Relații cu Clienții”, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă.

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și / sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul acordat în general pentru prevederile prezentului Document.

5.5. NEXTCAB își rezervă dreptul de a selecționa Membrul sau Clientul care și-a exprimat anterior acordul de a primi newsletter și / sau alerte, cât și dreptul de a elimina justificat din baza sa de date orice Membru sau Client, fără nici un angajament ulterior din partea NEXTCAB. În acest caz, Membrul sau Clientul se poate adresa Departamentului Relații cu Clienții al NEXTCAB pentru a primi justificarile necesare în legătura cu orice decizie și / sau acțiune intreprinsă în sensul prezentului articol sau va primi o informare cu privire la măsurile intreprinse de NEXTCAB.

5.6. NEXTCAB nu va include în newslettere și / sau alertele transmise Membrului sau Clientului, niciun alt fel de material publicitar sub forma de Conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al NEXTCAB, la momentul expedierii newslettere-lor și / sau alertelor

Plățile online sunt procesate direct de către banca emitentă prin intermediul platformei EuPlatesc. Sistemul de plată este securizat la cele mai înalte standarde, inclusiv 3D Secure.

Datele cardului de plată ale Clientului/Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către www.miculelectrician.ro, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul/Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Prin utilizarea Siteului, se consideră că ați acceptat Politica de Confidențialitate a NEXTCAB. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Siteului NEXTCAB vi se va solicita în mod expres să acceptați această politică.

Pentru vizualizarea Politicii de Confidențialitate a NEXTCAB accesați acest link aici

7.1. Accesul la Serviciu
• 7.1.1. Accesul la Serviciu este permis oricărui Membru care posedă sau își creeaza un Cont.
• 7.1.2. Pentru a i se permite accesul la Serviciu, Membrul va trebui să accepte prevederile prezentului Document.
• 7.1.3. NEXTCAB își rezervă dreptul de a restricționa sau exclude accesul Document sau Clientului la Serviciu, și / sau la unele din modalitățile de plată acceptate, precum și de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în limitele legii, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității pe Site, accesul și existenta Contului Membrului sau Clientului ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel NEXTCAB sau Clienții săi. Orice acțiune de restricționare sau execludere a unui Membru sau Client se va efectua cu respectarea prevederilor art. 5.5.
• 7.1.4. Un Membru poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Membri / Clienți.
• 7.1.5. În situația în care NEXTCAB constata neregularități și / sau încălcări de orice fel ale prevederilor din prezentul capitol, care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității companiei, NEXTCAB își rezervă dreptul la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau exclude accesul Membrului sau Clientului la Conținut sau Serviciu, cu respectarea prevederilor art. 5.5 cu privire la notificarea Membrului sau Clientului.

7.2. Produse și servicii
• 7.2.1. NEXTCAB poate publica pe Site informații despre produse, servicii și / sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care NEXTCAB are încheiate Contracte de parteneriat, într-o anumită perioada și în limita stocului disponibil.
• 7.2.2. Prețurile vor fi afșate în moneda RON și la fel și reducerile de preț, iar moneda de referință pentru calculul, plata și facturarea produselor comandate, va fi moneda locală RON.
• 7.2.3. În eventualitatea plasării unei comenzi folosind un card în moneda Euro sau o alta monedă internatțonală, banca emitenta a cadrului dumneavoastra poate opera conversia în RON a sumei achitate pentru produsele achiziționate de pe Site, existând posibilitatea ca banca dumneavoastră să perceapă un comision de schimb valutar. Astfel, va revine obligația de a vă informa cu privire la existența unui astfel de comision înainte de a plasa o comanda pe Site. NEXTCAB nu este răspunzătoare pentru lipsa de informare a Membrilor săi. Pentru clarificare, în cazul plăților online, NEXTCAB nu este / nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Clientul.
• 7.2.4. În conditiile prevăzute de lege, prețul produselor electornice de joasă tensiune afișat pe Site, include taxa de timbru verde. În cazul în care Utilizatorul, Membrul sau Clientul solicită detalii cu privire la suma exacta adaugată la costul produsului, recomandăm Contactarea echipei NEXTCAB.
• 7.2.5. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON. În cazul în care plata se efectueaza prin card bancar, NEXTCAB va debita Contul curent al Clientului cu sumele reprezentând contravaloarea produselor comandate, ulterior transmiterii către acesta din urma a confirmării comenzii.
• 7.2.6. Toate informațiile vizuale folosite pentru descrierea produselor și / sau serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație Contractuala din partea NEXTCAB acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

7.3. Comanda Online
• 7.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe Site, prin adăugarea produsului / produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una din modalitățile de plată indicate expres. Odată adaugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care CAMPANIA este activă și exista stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături în lipsa finalizării comenzii, nu atrage dupa sine rezervarea automată a acestuia.
• 7.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui Document și comanda emisa.
• 7.3.3. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că NEXTCAB îl poate contacta, prin orice mijloc disponibil / agreat de NEXTCAB și prevăzut în cadrul prezentului Document, în orice situație în care este necesară Contactarea Clientului.
• 7.3.4. NEXTCAB poate denunța unilateral comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealalta sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:
o 7.3.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului, a Tranzacției, în cazul de plății online;
o 7.3.4.2. invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de NEXTCAB, în cazul plății online;
o 7.3.4.3. datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete sau incorecte;
o 7.3.4.4. activitatea Clientului pe Site poate și / sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel NEXTCAB și / sau partenerii acestuia;
o 7.3.4.5 realizarea a mai mult de doua încercări de livrare consecutive, eșuate.
• 7.3.5. Clientul poate renunța la o comanda efectuată, în condițiile prevăzute în cadrul art. 9 din Ordonanța de Urgență Guvernamentală nr. 34 din 2014 privind drepturile consumatorilor din cadrul Contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
• 7.3.6. În cazul în care Clientul renunță în cadrul termenului legal de retragere din Contract, la o comanda efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a virat sumele achitate în Contul NEXTCAB, suma aceasta va fi returnată de către NEXTCAB nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care aceasta din urmă a luat la cunoștință acest fapt, folosind aceleasi modalități de plată ca și cele folosite de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord cu o altă modalitate de plată, indicată expres în scris de către acesta. Ca urmare a unei retrageri din Contractual la distanță încheiat, nu vor cădea în sarcina Clientului plata de comisioane în urma rambursării, acestea fiind integral suportate de către NEXTCAB.
• 7.3.7. În cazul în care un produs comandat de către Client, efectuând în prealabil o plata cu card bancar nu poate fi livrat de către NEXTCAB, acesta din urma va informa Clientul asupra acestui fapt și va returna în Contul acestuia contravaloarea produselor, în termenul prevăzut la art. 7.3.6, calculat de la data la care NEXTCAB a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de retragere din Contract (consultă Politica de Retur).
• 7.3.8. Clientul are dreptul de a anula sau modifica Conținutul unei comenzi achitate cu cardul, în termen de maxim 24 de ore de la plasarea acesteia. În acest sens, Clientul va transmite în scris echipei NEXTCAB solicitarea de anulare sau modificare a comenzii.
• 7.3.9. În cazul în care Clientul a operat o modificare a comenzii conform art 7.3.8, iar contravaloarea noii sale comenzi este mai mică decât contravaloarea produselor/ serviciilor comandate inițial, NEXTCAB va returna în Contul Clientului suma reprezentând diferența dintre contravaloarea comenzii inițiale și a noii comenzi, în maxim 14 zile calendaristice de la data la care NEXTCAB a luat la cunoștinta acest fapt.
• 7.3.10. NEXTCAB nu își asumă să despăgubească Clientul pentru prejudiciile directe și/sau indirecte cauzate de întârzierea în livrarea produselor.
• 7.3.11. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe Site, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/ acceptate de către Client după momentul efectuării modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

7.4. Contract și Finalizare
• 7.4.1. NEXTCAB va include în coletul expediat către Client, funcție de tipicul fiecărui produs, toate Documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/ serviciilor de către Client. Suplimentar, NEXTCAB poate include în colet materiale publicitare pentru a-și promova propriile produse sau campanii (sau ale unor terți parteneri) precum și cadouri destinate fidelizării Clienților NEXTCAB.
• 7.4.2. NEXTCAB va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa.
• 7.4.3. Contractul la care se adaugă Documentele NEXTCAB care atestă livrarea către Client a produselor Contractate de acesta, devine un Contract onorat.

7.5 Transport
• 7.5.1. Livrarea către Client a produselor/ serviciilor achiziționate, este efectuată prin intermediul unei firme de curierat rapid. Firma de curierat rapid, prelucrează date cu caracter personal ale Clientului NEXTCAB, exclusiv pentru prestarea serviciilor de transport a produselor achiziționate de aceștia de pe Siteul companiei și numai cu respectarea intocmai a prezentului Document Termeni și Condiții al NEXTCAB. De asemenea, potențialii terți parteneri ai firmei de curierat rapid, mandatați pentru îndeplinirea serviciilor de transport, care procesează date cu caracter personal ale Clienților NEXTCAB, sunt ținuți la respectarea intocmai a termenilor și condițiilor legii cu privire la siguranța prelucrării datelor cu caracter personal și a prezentului Document Termeni și Condiții al NEXTCAB. În acest sens, firma de curierat rapid poate contacta Clienții NEXTCAB prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS) în limitele și în scopul prevăzut în prezentul articol.
• 7.5.2. Livrările se vor efectua în maximum 3 zile lucrătoare de la Confirmarea Comenzii de către NEXTCAB, însă termenul de livrare se poate extinde în anumite situații izolate (de exemplu: condiții meteo nefavorabile, perioadele sărbătorilor legale, probleme tehnice neprevăzute etc). Vă vom notifica în cazul în care întâmpinăm una dintre situațiile mai-sus menționate. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului sus menționat, NEXTCAB va informa Clientul prin e-mail, cu aplicarea prevederilor art. 7.7.3.
• 7.5.3. Toate produsele comercializate pe www.miculelectrician.ro sunt livrate exclusiv pe teritoriul României. Ca alternativă, Clientul poate opta pentru ridicarea coletului din magazinul fizic NEXTCAB.
• 7.5.4. De asemenea, în cazul în care optați pentru ridicarea comenzii din magazinul fizic, este necesar să achitați comanda în avans, cu cardul.
• 7.5.5. Costurile de livrare sunt suportate de către NEXTCAB, indiferent de dimensiunea sau de numărul de colete.

7.6. Returnarea Produselor
Pentru vizualizarea Politicii de Retur a NEXTCAB accesați acest link.

8.1. NEXTCAB nu solicită Utilizatorului, Membrului sau Clientului prin niciun mijloc de comunicare (e-mail / telefonic / SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, carduri bancare sau parole personale.

8.2. Utilizatorul / Clientul / Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.

8.3. NEXTCAB declină orice responsabilitate, în situația în care Utilizatorul / Clientul / Membrul este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al NEXTCAB sau că reprezintă interesele NEXTCAB.

8.4. Utilizatorul / Clientul / Membrul va informa NEXTCAB asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

8.5. NEXTCAB nu promovează SPAM-ul. Orice Membru / Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe Site poate opta pentru dezactivarea Contului de Client aferent acestei adrese de e-mail, cu îndeplinirea condițiilor menționate la art. 5.3. din prezentul Document.

8.6. Comunicările realizate de către NEXTCAB prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii Conținutului.

8.7. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului / Conținutului și / sau al NEXTCAB, aceasta din urma rezervându-și dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
• 8.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Membru / Client prin folosirea unui Cont sau prin orice altă metodă;
• 8.7.2. de a altera sau de a modifica Conținutul Siteului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către NEXTCAB către Membru / Client;
• 8.7.3. de a afecta performanțele serverului / serverelor pe care rulează Siteul;
• 8.7.4. de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, Conținutul expediat prin orice mijloc de către NEXTCAB către Membru / Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al Conținutului.

9.1. NEXTCAB nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui Membru / Client care utilizează Siteul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

9.2. În cazul în care un Membru / Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către NEXTCAB violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii NEXTCAB, conform detaliilor de contact, astfel încât aceasta din urmă să poată lua o decizie în cunoștință de cauza.

9.3. NEXTCAB nu garantează Utilizatorului acces pe Site sau la Serviciu, în lipsa inregistrării de către acesta din urma prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Site, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și / sau integral Conținutul, de a reproduce parțial sau integral Conținutul, de a copia, sau de a exploata orice Conținut în orice alta manieră, sau de a transfera vreunui terț orice Conținut asupra căruia are și / sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al NEXTCAB.

9.4. NEXTCAB nu răspunde de Conținutul, calitatea sau natura altor Site-uri la care se ajunge prin legături din Conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Site-uri, răspunderea o poarta integral proprietarii acestora.

9.5. NEXTCAB este exonerată de orice răspundere în cazul utilizarii Siteului și / sau al Conținutului transmis către Utilizator, Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul Siteului, e-mail-ului sau al unui angajat al NEXTCAB, atunci când această utilizare a Conținutului poate sau produce pagube de orice natura Utilizatorului, Membrului sau Clientului și / sau oricărui tert implicat în acest transfer de Conținut.

9.6. NEXTCAB nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:
• 9.6.1. Serviciul va fi potrivit cerințelor Clientului;
• 9.6.2. Serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;
• 9.6.3. produsele / serviciile obținute gratis sau Contra-cost prin intermediul Serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor Clientului.

9.7. În limita prevederilor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și / sau proprietarii Siteului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătura / Tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între Client sau Membru și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Siteului.

9.8. Materialele de promovare (incluzând dar nelimitându-se la banner-ele de Campanie), utilizate pentru prezentarea fiecărei campanii pe Site și / sau pe pagina de Facebook a companiei, au caracter exclusiv de promovare a brandurilor, fără ca utilizarea banner-elor a fi interpretată ca fiind o obligație asumată de NEXTCAB de a deține efectiv în stoc pentru scopuri de comerț, produsele ce apar sau pot să apară în cadrul acestora. Astfel, numai produsele prezentate pe Site, având indicate prețul de vânzare și caracteristicile acestora servesc scopurilor comerciale ale companiei fiind astfel disponibile pentru vânzare.

10.1. Exceptând cazurile în care au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui Contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și / sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza Contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forța majoră.

10.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat, va aduce la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și va lua orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

10.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o impiedică sa o ducă la bun sfârșit.

10.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui Contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

10.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 10.3.

11.1. Prin folosirea/ vizitarea/ vizualizarea/ etc Siteului și / sau al oricărui Conținut trimis de către NEXTCAB Utilizatorului, Membrului sau Clientului prin accesare și / sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile "Termeni și conditii".

11.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea să apară între Utilizator, Membru sau Client și NEXTCAB se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunand toate diligențele necesare în acest sens.

11.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Utilizator, Membru sau Client și NEXTCAB sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă din București, în conformitate cu legile române în vigoare.

11.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

11.5. Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

12.1. NEXTCAB își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Siteului / structurii acestuia / Serviciului precum și orice Conținut fără notificare prealabila a Membrului sau Clientului.

12.2. În limita prevederilor Termeni și Conditii, NEXTCAB nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc. care nu sunt făcute de către administratorul Siteului.

12.3. NEXTCAB își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura și / sau legături pe oricare pagină a Siteului, cu respectarea legislației în vigoare.

13.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legatura cu NEXTCAB, vă rugăm să ne contactați la numărului de telefon +40752229991, de luni până vineri, program între orele 10:00 – 18:00, sau prin email la comenzi@miculelectrician.ro.

13.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la Siteul NEXTCAB, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor deveni și rămân proprietatea SC NEXTCAB SRL., de la data transmiterii acestora către NEXTCAB, pe orice cale de comunicare.

Ultima modificare: May 2017 - NEXTCAB SRL

Prelucrare date cu caracter personal: NEXTCAB SRL. este înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 30401